Visor att framföras vid lämpliga tillfällen

Nu vi tesammans e lita smörgås ska äte....

Nu vi tesammans e lita smörgås ska äte,
så fram mä glasa, så alle i sej får vräke,
tänk ej på bordsskick, nä gör som hemme ni bruker,
å ät mä näva å stoppe i era buker!

Först tar en en, å så tar en två, å så flere,
om glase tomt ä, i fyller i bara mere,
då blir en riker, å både stärker å vacker,
men dagen efter, hur ä de då? "Jo, ja tacker."

Dä smaker gött å en börjer trives i väla,
försök söm folk va, å spill ej dricke på klära.
Dä värste ä när dä börjer suse i roten,
å plötsligt golve dä kommer rusene mot en!

Då ä de bäst att en börjer tänke på annet,
för anners skäll får en nog, så jäklar anamet.
En dricker mer å blir te slut lite fuller,
å dagen etter en ä så känsli för buller...

Utskrift

 

 

 

Webmaster Ulf Andersson

 


Start | Bilder | Dialekt | Söksidor | Länkar | Kontakta mig